“เหยี่ยวดง”บุกลุยฟาร์มหมูเจอ “เสือโคร่ง” 12 ตัว พร้อมสัตว์ป่าคุ้มครองเพียบ สั่งอายัดตรวจสอบเอกสารแจ้งครอบครอง

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดด้านสัตว์ป่า (ชุดเหยี่ยวดง) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันเข้าตรวจสอบบ้านเลขที่ 230 หมู่ 4 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นบ้านของนายเล่กลิ้ม แซ่โง้ว และนายพิสิษฐ สุรธนวงศ์ ทั้งนี้สืบเนื่องจากบุคคลทั้งสองได้แจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองหลายรายการไว้เมื่อ ปี พ.ศ.2535 และ 2546 แต่จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่า อาจจะมีความผิดปกติ โดยเฉพาะเสือโคร่ง เมื่อมาถึงบ้านดังกล่าว พบบุคคลทั้งสองแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้าน และเป็นผู้นำตรวจสอบ พบว่าภายในเป็นฟาร์มเลี้ยงหมูขนาดใหญ่ และมีสัตว์ป่าถูกเลี้ยงไว้ในกรงเหล็กแยกแต่ละชนิดภายในฟาร์ม ตรวจสอบพบสัตว์ป่าทั้งในและต่างประเทศหลายชนิด โดยพบสัตว์ป่าคุ้มครอง 8 ชนิด รวม  33 ตัว ได้แก่ เสือโคร่ง 12 ตัว เสือดาว 1 ตัว กวางป่า 1 ตัว ไก่ฟ้าพญาลอ 1 ตัว นกแก้วโม่ง 8 ตัว  ลิงกัง 1 ตัว หมีควาย 1 ตัว  และเนื้อทราย 8 ตัว

เมื่อตรวจสอบเอกสารการแจ้งครอบครองที่บุคคลทั้งสองถืออยู่ พบว่า มีเพียงสำเนาใบรับแบบแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง (แบบ สป.1) เท่านั้น ไม่มีหน่วยงานราชการรับรองแต่อย่างใด ประกอบกับหน่วยงานผู้ออกเอกสารให้ในขณะนั้น ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว จึงยังไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการครอบครองสัตว์ได้ จึงได้ออกคำสั่งห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวก่อนได้รับอนุญาต (อายัด) เพื่อตรวจสอบที่มา หากพบว่าไม่ถูกต้อง จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  พร้อมทั้งได้จัดทำบันทึกการตรวจสอบและนำเอกสารไปลงประจำวันไว้ที่ สภ.คลองกิ่ว เป็นหลักฐานแล้ว อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตพบความผิดปกติ โดยเฉพาะจำนวนเสือโคร่งที่แจ้งครอบครองไว้เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 15 ปี แต่เสือยังมีจำนวนเท่าเดิมคือ 12 ตัว ไม่มีการแจ้งเกิดหรือแจ้งตายเพิ่มเติมแต่อย่างใด ซึ่งเบื้องต้นพบว่าเสือบางตัวยังมีอายุน้อยไม่สอดคล้องกับระยะเวลาที่แจ้งไว้ จึงต้องตรวจสอบว่ามีการเลี้ยงเสือไว้เพื่อการค้าหรือไม่