ทนายไขกฎหมายบ้านๆ สุนัขไปอึหน้าบ้านคนอื่น แต่ไปเก็บไปล้างให้แล้วทุกๆ ครั้ง ฉะนั้นยังจะมีความผิดอยู่หรือไม่ และในทางตรงข้ามเจ้าของบ้านที่เจ้าตูบมาขับถ่ายไว้จะสามารถเอาผิดได้อีกมั้ย กฏหมายบ้านๆที่ควรรู้ นำเสนอปัญหาใหญ่และใกล้ตัวสำหรับใครบางคน เกี่ยวกับกรณีสุนัขของตนเองไปอุจจาระที่หน้าบ้านคนอื่น แต่เจ้าของสุนัขดำเนินการไปเก็บไปล้างให้แล้วทุกๆ ครั้ง ฉะนั้นเจ้าของสุนัขยังจะมีความผิดอยู่หรือไม่

และในทางตรงข้ามเจ้าของบ้านที่เจ้าตูบมาขับถ่ายไว้จะสามารถเอาผิดได้อีกมั้ย เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 11 ก.พ. “เดลินิวส์ออนไลน์” ได้สอบถามข้อกฎหมายไปยัง “ทนายเกิดผล แก้วเกิด” กล่าวว่า ตามกฎหมายแล้วเจ้าของสุนัขไม่มีสิทธิ์นำสุนัขไปขับถ่ายหน้าบ้านใคร เนื่องจากว่าเป็นเหตุก่อความเดือนร้อน แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสัตว์ดุร้าย เจ้าของบ้านเอาผิดได้ตามป.แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ มีความผิดฐานละเมิดผู้อื่น และย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นก่อนหน้า ทั้งนี้เจ้าของบ้านสามารถฟ้องต่อศาลแพ่ง หรือศาลจังหวัดนั้นๆ ให้มีคำสั่งระงับการกระทำนั้น รวมถึงระงับพฤติกรรมการเห่าหอน ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจได้เช่นกัน โดยศาลอาจสั่งให้นำไปเลี้ยงที่อื่น หรือย้ายสถานที่เลี้ยงสุนัข. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews