ประชาชาชน ควรป้องกันตนเองโดยงดสูบบุหรี่และไม่ดื่มสุรา ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ รับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำและผักผลไม้มากๆ แม้ว่าโรคมะเร็งตับอ่อนจะพบได้ไม่บ่อยในคนไทย แต่มักพบในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะในเพศชายอายุระหว่าง 60-65 ปี ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดโรค แต่พบปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญได้แก่ พันธุกรรม โรคอ้วน รับประทานอาหารไขมันสูง โรคเบาหวาน สูบบุหรี่จัด

ดื่มสุราและเป็นโรคตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง โดยยังไม่มีวิธีการตรวจคัดกรองที่มีประสิทธิภาพในการค้นหาโรคในระยะเริ่มต้น ดังนั้น ควรป้องกันตนเองโดยงดสูบบุหรี่และไม่ดื่มสุรา ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ รับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำและผักผลไม้มากๆ ออกกำลังกายเป็นประจำ ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี และผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรตรวจสุขภาพสม่ำเสมอ อาการของโรคมะเร็งตับอ่อนเมื่อเริ่มเป็นมักไม่มีอาการแน่ชัดขึ้นอยู่กับตำแหน่งของก้อนมะเร็งในตับอ่อน ส่วนใหญ่มักมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง จากการที่ก้อนเนื้องอกโตไปกดเบียดท่อน้ำดี หรือมีอาการปวดบริเวณส่วนบนของช่องท้อง และร้าวไปด้านหลัง เนื่องจากตับอ่อนเป็นอวัยวะที่วางตัวอยู่ด้านหลังช่องท้อง ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มาพบแพทย์มักพบว่ามะเร็งลุกลามไปมากไม่สามารถผ่าตัดเพื่อหวังผลหายขาดได้ โดยผู้ป่วยโรคมะเร็งตับอ่อนมีอัตราการรอดชีวิตต่ำ การรักษามะเร็งชนิดนี้ที่สำคัญที่สุดคือการผ่าตัด ส่วนรายที่ผ่าตัดไม่ได้หรือผ่าออกได้ ไม่หมด อาจผ่าตัดระบายน้ำดี หรือทางเดินอาหาร และรักษาแบบประคับประคองตามอาการของผู้ป่วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth