ศาลแพ่ง สั่งนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น พร้อมพวก ชดใช้เงินคืนสหกรณ์ 9.6 พันล้านบาท ฐานเบิกจ่ายเงินผิดวัตถุประสงค์
วันนี้(1 ก.พ.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลแพ่ง อ่านคำพิพากษาคดีสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์กับผู้รับเงิน รวม 32 คน เป็นจำเลย

จากกรณีเมื่อวันที่ 1 ม.ค.2552-30 พ.ค.2555 ขณะที่นายศุภชัย จำเลยที่ 1 ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ได้ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ เบิกจ่ายเงินด้วยเช็ครวม 878 รายการ เป็นเงิน 1.1 หมื่นล้านบาท ซึ่งระบุว่าเป็นการทดรองจ่าย แต่ไม่มีการนำเงินที่เบิกจ่ายมาส่งคืนให้แก่โจทก์ โดยได้สั่งจ่ายเช็คให้แก่บุคคลภายนอก รวม 191 รายการ เป็นเงิน 4,036 ล้านบาท และสั่งจ่ายเช็คให้จำเลยที่ 2 รวม 22 รายการเป็นเงิน 119 ล้านบาท ส่วนจำเลยที่ 3 เป็นรองผู้จัดการใหญ่ของสหกรณ์โจทก์ ได้ลงนามสั่งจ่ายเช็คร่วมกับ จำเลยที่ 1 โดยไม่มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งจ่ายเช็ค

ทั้งนี้ ศาลแพ่ง พิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่า จำเลยสั่งจ่ายเช็คของโจทก์ โดยไม่ถูกต้องตามวัตถุ ประสงค์และเป็นการผิดระเบียบข้อบังคับของโจทก์ จึงมีคำพิพากษาให้นายศุภชัย จำเลยที่ 1 ชำระเงินให้แก่โจทก์ จำนวน 9.6 พันบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้น 119,020,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องที่ 26 ส.ค.2557 และของเงินต้น 9.5 พันล้านบาท นับแต่วันฟ้องที่ 15 ต.ค.2557 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ และให้จำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดต่อโจทก์จำนวน 119 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ของเงินต้นจำนวน 119 ล้านบาท นับถัดจากวันฟ้องด้วย

ส่วนจำเลยที่ 3 ให้ร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดจำนวน 9.5 พันล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ของนับจากวันฟ้องที่ 15 ต.ค.2557 และให้จำเลยที่ 8-9 กับจำเลยร่วมอีก 22 คน ร่วมกับจำเลยที่ 1 ชำระเงินโจทก์ตามจำนวน ที่จำเลยแต่ละคนได้รับพร้อมทั้งดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง โดยยกฟ้องจำเลยที่ 17 และที่ 29 เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่าเบิกถอนเงินตามเช็คแล้วนำเงินไปมอบให้จำเลยที่ 4-5 ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา ไม่ได้นำไปใช้เป็นส่วนตัว จึงไม่ต้องรับผิดคืนเงินให้โจทก์

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก ThaiPBSnews