ไทยมอบเงิน 10 ล้านบาทให้เมียนมา-บังคลาเทศช่วยผู้รับผลกระทบในรัฐยะไข่  เมื่อวันที่ 5 ต.ค. ที่กระทรวงการต่างประเทศ  น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงข้อเสนอขององค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการดำเนินการของประเทศไทยต่อผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในรัฐยะไข่ ประเทศเมียนมา

ว่า การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในรัฐยะไข่นั้น ประเทศไทยได้มอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในรัฐยะไข่เป็นระยะๆ ซึ่งล่าสุด รัฐบาลไทยได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั้งในรัฐยะไข่และในฝั่งบังกลาเทศ โดยมอบให้เมียนมาและบังกลาเทศ ประเทศละ 5 ล้านบาท ผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงธากา ประเทศบังคลาเทศ ไปให้คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ(ไอซีอาร์ซี) ซึ่งทำงานร่วมกับรัฐบาลของทั้ง 2 ประเทศ รวมทั้งไทยจะให้ความช่วยเหลือระยะกลางและระยะยาวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews