ชงฟันวินัยร้ายแรง ศูนย์คนไร้ที่พึ่งขอนแก่น 2 ราย ปมโกงเงินคนจน จ่อตั้งคกก.สอบทางละเมิดต่อ ขณะที่เชียงใหม่ยังยื้อ เมื่อวันที่ 2 พ.ค. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว กรุงเทพฯ  นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

ว่า หลังจากที่ พส.ได้ดำเนินการสอบวินัยร้ายแรงศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 2 แห่งนั้น ได้แก่ จ.ขอนแก่น และจ.เชียงใหม่นั้น ในส่วนของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงได้ดำเนินการสอบสวนแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 27 เม.ย.ที่ผ่านมา และเตรียมเสนอคณะอนุกรรมการสามัญ (อ.ก.พ.) ประจำกระทรวง พม.พิจารณาโทษไล่ออกจากราชการ รวม 2 คนได้แก่ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ซึ่งเป็นข้าราชการสังกัด พส. และหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวม 2 คน  อย่างไรก็ตามทาง อ.ก.พ.ประจำกระทรวง พม. จะมีการประชุมอย่างเร่งด่วน ในวันที่ 4 พ.ค.นี้ ซึ่งมีพล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พม.เป็นประธาน หลังจากนั้นจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบทางละเมิด เพื่อคำนวณความเสียหายที่ผู้ถูกกล่าวโทษจะต้องชดใช้ โดยในขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลาพิจารณา เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน รวมถึงเป็นเรื่องของจำนวนเงิน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews