สคอ.หนุนโครงการประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว “การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560” สคอ. ร่วมแถลงข่าวสนับสนุนโครงการประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว “การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560” เพื่อสนับสนุนและรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้ลดลง และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมด้วย นายเลิศศักดิ์ นววิมาน นายกสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายมนต์ชัย ทัพไชย กรรมการมูลนิธิเมาไม่ขับ ณ ห้องประชุม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดุสิต กทม
ทั้งนี้ ในการแถลงข่าว ผอ.สคอ. กล่าวสนับสนุนโครงการฯ ว่า ขอชื่นชมในการทำงานของทุกฝ่ายโดยเฉพาะสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย ที่ได้ร่วมกันพัฒนาสื่อแนวใหม่ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงบาดเจ็บ -เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์สูง คือ เด็กและวัยรุ่น ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ ขณะเดียวกัน สคอ. จะช่วยสนับสนุนด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่มีของ สคอ.ในทุกด้าน และหากได้ผลงานจากการประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะนำไปประชาสัมพันธ์ต่อไป นอกจากนี้ยังจะนำรายละเอียดการประกวดโครงการฯต่างๆ ใส่ไว้ในเว็บไซต์ สคอ. เพื่อให้เครือข่ายและผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ต่อไปด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth